Coaching

 

Coaching handlar om att stötta dig i din personliga utveckling, att hjälpa dig att nå ditt önskade läge. För det krävs en förflyttning från nuläget till ditt önskade läge. Varför vill du nå ditt önskade läge? Hur ser det ut där? När vill du ha nått dit? Vad får det kosta i termer av tid, pengar och resurser? 

Jag hjälper dig att utforska vilka alternativ du har. Fördelar? Nackdelar? Effekter? Konsekvenser? Varför?

 

Du tar ett beslut! Sedan utformar du din plan. Vad ska du göra för att nå ditt önskade läge och när ska du göra det? 

Hur har det gått? Följer du upp att du är på väg mot ditt önskade läge? Är du framme? Vad är nästa steg?

Som coach är jag med dig hela vägen. På ett icke-värderande sätt stöttar, frågar, följer upp, utmanar och peppar jag dig. 

Inget ämne är för stort eller för litet för att ta hjälp av en coach. Du kanske känner att du vill få en bättre relation till en person. Du vill prestera bättre på jobbet och samtidigt må bättre. Du kanske vill få bättre struktur på ditt liv. Du vill få bättre självförtroende och självinsikt. Du vill nå dina mål.

Du vill något! Jag hjälper dig!

Coaching är en metodik där jag som coach hjälper dig att utvecklas. Jag kommer vara både inlyssnande och utmanande. Jag kommer ställa frågor och genom dina svar hjälpa dig framåt. Jag ger dig praktiska verktyg du kan använda i din fortsatta utveckling.

Effekten av coaching är att du förflyttar dig närmare ditt önskade läge.

I vårt inledande samtal lägger vi upp en gemensam strategi för att nå ditt mål. Där kommer vi också överens om hur ofta och hur många gånger vi ska mötas.
Coachingsamtalen kan ske via video, telefon eller face to face, beroende på vad som passar bäst.

”Fredrik är en person som ger mig inspiration, och han vet vikten av att värdesätta balans i livet. Fredrik tror genuint på människans förmåga att utvecklas i sin önskade riktning.”

Dan Karlsson

IKEA Digital

Kontakta oss

073-2320052

Steinnmann Consulting AB

©Steinmann Consulting AB 2019

Webbdesign & Create