Coaching

Upptäck kraften i coaching. 

Coaching handlar om att stötta dig i din utveckling, att hjälpa dig att nå ditt önskade läge. För det krävs en förflyttning från nuläget till ditt önskade läge.

Ledarutveckling

Vilken ledare vill du vara?

Vill du utveckla ditt ledarskap? Är du redo att bli ännu bättre chef?

Teamutveckling

Känns det som om teamet står och stampar? Vet alla vart ni ska? Hur produktiva är ni? Arbetar ni effektivt? Finns det glädje i gruppen? Är rollfördelningen tydlig?

SKRÄDDARSYDDA WORKSHOPS

Jag har stor erfarenhet från att leda utbildningar, kurser och workshop inom olika ämnen kopplade till ledarskap och utveckling av individer och grupper.

 Kontakta mig så skräddarsyr jag ett upplägg som passar din organisations behov.

Kontakta oss

073-2320052

Steinnmann Consulting AB

©Steinmann Consulting AB 2019

Webbdesign & Create